PRYWATNE LICEUM ANGLOJĘZYCZNE
GAUDIUM et STUDIUM
Zapoznałeś się z ofertą liceów i nie znalazłeś profilu dla siebie?
U nas stworzysz go sam!
Formularz rekrutacyjny
REKRUTACJA od marca 2023
Na rok szkolny 2023/2024
do klas 0, 1, 2, 3, 4
NAUKA
Język wykładowy – angielski
Liceum z Maturą Międzynarodową IB
Responsive image

W Gaudium et Studium stworzysz indywidualny profil kształcenia dopasowany do własnych pasji i dostosowany do wymagań rekrutacyjnych na wyższe uczelnie.

Piotr Gulewicz
Dyrektor Gaudium et Studium
Więcej o rekrutacji
Matura Międzynarodowa IB to o 20% większe szanse studiowania na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju i świecie
Przygotowanie aplikacji na wyższe uczelnie w USA i Europie.
Wymiana uczniów – szkoły partnerskie w USA i Europie.

Formularz rekrutacyjny

Nabór uczniów do Private High School Gaudium et Studium odbywa się w ciągu całego roku szkolnego. Zapisy są przyjmowane na podstawie „Formularza rekrutacyjnego” w formularzu on-line. Więcej informacji o rekrutacji tutaj …Pobierz „Formularz Rekrutacyjny”
Po wypełnieniu „Formularza rekrutacyjnego” skontaktujemy się w sprawie rozmowy rekrutacyjnej i zaproponujemy spotkanie informacyjne. Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów, zadać pytania - zapraszamy na nasze zebrania informacyjne. Spotkania odbywają się cyklicznie w budynku szkoły przy ul. św. Michała 50 M w Poznaniu oraz w formie spotkań on-line.

+48 61 653 72 69, +48 784 982 078 sekretariat@eduges.pl
Najważniejsze pytania dotyczące rekrutacji
do PRIVATE HIGH SCHOOL Gaudium et Studium

Formularz rekrutacyjny może wypełnić jedynie rodzic lub opiekun prawny, podając wymagane dane osobowe i informacje wymagane do podjęcia procesu rekrutacji. Po uzupełnieniu danych, należy przesłać formularz wraz z podpisem na adres mailowy sekretariat@eduges.pl lub pocztą na adres: Private High School Gauidum et Studium, ul. św. Michała 50M, 61-118 Poznań.

Do klasy 0 i 1 preferowany wynik to co najmniej 8. stanin.

Tak, do klasy 0 i 1 egzamin wstępny z języka angielskiego.

W takim przypadku kandydat nie znajdzie się na liście rezerwowej.

W tym roku proponujemy kandydatom rozmowę kwalifikacyjną on-line na platformie Teams.

Maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 25 uczniów.

Kandydaci mają jednakowe szanse, niezależnie od szkoły, jaką ukończyli, uczniowie Gaudium et Studium mogą mieć jedynie krótszą procedurę rekrutacyjną ze względu na możliwość wglądu do ocen.

Opłata za rekrutację wynosi 200 zł.

Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie ogłoszona do 22 maja 2023 r., rekrutacja zostanie zamknięta po dostarczeniu świadectwa ukończeniu szkoły podstawowej oraz dostarczeniu wyniku egzaminu ósmoklasisty (klasy 1) w dniu 6 lipca 2023 r. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów nastąpi 7 lipca 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla Polaków odbywa się w języku polskim dla obcokrajowców w języku angielskim.

W rozmowie uczestniczy tylko kandydat.

Kreatywne środowisko, nauczyciele pasjonaci, nowoczesne metody nauczania, najwyższe osiągnięcia uczniów!

Program Matury Międzynarodowej

Private High School Gaudium et Studium jest autoryzowaną szkołą IB World School dla programu Diploma Programme zapisaną pod numerem 061361 i oferuje swoim uczniom Maturę Międzynarodową IB.
Wyróżniająca i nowoczesna baza lokalowa

Nowy budynek dydaktyczny przeznaczony wyłącznie dla uczniów liceum.
W kompleksie rozbudowana baza pracowni dydaktycznych, artystycznych i sportowych.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Zapewniamy uczniom udział w zajęciach profilowanych, które rozwijają pasje i umożliwiają realizację projektów itd. Do dyspozycji uczniów pozostają specjalistyczne pracownie, studio nagrań, hale i boiska sportowe.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Private High School
Gaudium et Studium

ul. św. Michała 50M
61-118 Poznań

+48 61 653 72-69
+48 784 982 078

sekretariat@eduges.pl